Маєте запитання? +38 (044) 521-32-84 або vomfi.info@gmail.com

Правила оформлення матеріалів, що подаються до збірника  конференції

Тексти матеріалів конференції повинні бути ретельно підготовлені, відредаговані та перевірені. Відповідальність за помилки несе автор. Матеріали до збірника подаються українською, англійською мовами в електронному вигляді одним файлом у редакторі Microsoft Word версії 97 та вище (розширення файлу *.doc). Назва файлу повинна складатися з номера секції-прізвища автора (якщо авторів декілька, то прізвищ перших двох) англійськими літерами. Наприклад, файл зі статтею І.І. Іванова та П.П. Петрова, які зареєстровані до другої секції, повинен мати назву «02-ivanov-petrov.doc».

Матеріали до збірника конференції надсилаються на електронну пошту: vomfi.info@gmail.com

1. Вимоги до оформлення матеріалів для друку в збірнику конференції:

  • Матеріали мають бути оформлені українською або англійською мовами, та будуть розміщені в збірнику за умови, що один з авторів зареєструється для участі в конференції та сплатить реєстраційний внесок.
  • Матеріали повинні містити оригінальну інформацію, яка ніде раніше не була опублікована. 
  • Мінімальний  об’єм матеріалів має складати 2 повні сторінки (до 8 000 знаків разом з пробілами) та список літератури, текст може містити таблиці, формули, малюнки.
  • За умови, якщо за матеріалами буде зроблено доповідь, першим автором вважається доповідач на конференції. Листування буде вестися саме з ним.

Порядок розташування:

НАЗВА: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12 пт, написання – прописними літерами, жирне, розташування – по центру. В кінці заголовка крапка не ставиться. Назва відділяється від авторів пустим рядком.

Автори (ініціали, прізвища): шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12 пт, розташування – по центру, написання – жирним. Ініціали без пробілу. Прізвище доповідача на конференції розташовується першим та підкреслюється. Приклад: І.І. Іванов1*, П.П. Петров.

1) Назва організації, повна адреса, країна: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12 пт, написання – курсивне, розташування – по центру. 

* Телефон та е-mail автора-доповідача для контакту: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12  пт, написання – курсивне, розташування – по центру. Контакти відділяються від анотацій пустим рядком.

Анотація. Оформлюється українською та англійською мовами, не більше 300 знаків кожна: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 11 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині.

Ключові слова. Оформлюється українською та англійською мовами: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 11 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині. Ключові слова відокремлені від тексту тез пустим рядком.

Текст: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12 пт, формат паперу – А4 (297 х 210 мм); поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, праве – 20 мм, ліве – 20 мм; перепліт – 0 мм; абзацний відступ – 10 мм, інтервал між рядками – одиничний. Слова повинні бути розділені одним пробілом. Не допускається пробіл після слова перед розділовим знаком. Між значенням величини та одиницею її вимірювання жорсткий пробіл (Ctrl+Shift+пробіл). Сторінки не нумеруються.

Рисунки, фотографії та таблиці: зображення – чорно-біле, роздільна здатність малюнка – 300 dpi. Розмір підписів під малюнками 11 пт. Рисунки та таблиці повинні мати номер, назву та посилання в тексті. Після підпису під рисунком має бути пустий рядок. Скорочення слів у тексті, таблицях та на рисунках не допускається. Також, необхідно надати файли рисунків та фотографій у форматі jpg. Назва файлу повинна складатися з номера секції-прізвища автора-номера рисунка в тексті (якщо авторів декілька, то прізвища перших двох) англійськими літерами. Наприклад, файл з рисунком № 1 з матеріалів І.І. Іванова та П.П. Петрова, які зареєстровані до другої секції, повинен мати назву «02-ivanov-petrov-1.jpg».

Формули: для створення формули використовуйте редактор формул. Написання – звичайне, розташування – по центру, номер формули – справа в круглих дужках.

Список використаних джерел. Назва розділу: шрифт – Times New Roman, розмір – 11 пт, написання – прописними літерами, жирне, розташування – по центру. Список використаних джерел: шрифт – Times New Roman, розмір – 11 пт, написання – звичайне, розташування – по ширині, нумерація проставляється вручну. Посилання на літературні джерела слід подавати у вигляді цифр у квадратних дужках у порядку їх використання в тексті [1]. Список використаних джерел іде відразу після закінчення тексту, відокремлюється від тексту пустим рядком.

Приклад списку використаних джерел:

  1. Хорольський О.В. Ефективні радіуси макромолекул у розбавлених розчинах полівінілового спирту // Український фізичний журнал. – 2018. – Т. 63, № 2. – С. 144–149.
  2. Моисеев Н.Н. Математичесакие задачи системного анализа. – Москва : Наука, 1981. – 488 с.
  3. International Atomic Energy Agency. Safety culture. Safety series No.75-INSAG-4. Vienna. Austria. 1991. URL: https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub882_web.pdf
  4. Aslamova L., Kulich Ie., Melenevska N. Reasons and basis for implementation of medical physicists certification in Ukraine. Book of Abstracts, Seventh International Conference On Radiation In Various Fields Of Research, Montenegro, Herceg Novi, June10 – 14, 2019, P. 124.

Шаблон оформлення матеріалів  

Х Міжнародна конференція “Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології”

https://upincubator.upi.edu/wp-content/uploads/slot-deposit-pulsa-tanpa-potongan/

https://www.shhorms.hku.hk/wp-includes/link-gacor/

https://www.biosch.hku.hk/booking/slot-olympus/

https://usk.susu.ru/schedule/slot-bonus-100/

https://today.albion.edu/wp-content/uploads/2022/12/

https://depts.washington.edu/pbrs/.%20/.%20/slot-dana/

https://depts.washington.edu/pbrs/.%20/.%20/slot-gacor-2022/

http://sys.bio.mtu.edu/slot-gacor-2022/

https://km.lib.ru.ac.th/wp-includes/certificates/situs-gacor/

https://chelcenter.susu.ru/gacor/

http://dezvoltare.uvt.ro/sport/wp-includes/rtp/

https://ncag.nust.edu.pk/wp-includes/slot-gacor/

https://cifra.susu.ru/wp-includes/slot-online/

http://viaticos.senasa.gob.hn/acp/slot-gacor/

https://trailsl.com/wp-includes/asiagame99/

https://sosiologi.upi.edu/slot-online-gacor/