Маєте запитання? +38 (044) 521-32-84 або vomfi.info@gmail.com

Контроль та забезпечення якості

Система забезпечення якості променевої терапії є комплексом заходів, які направлені на дотримання вимог та норм технологічного процесу терапії на всіх етапах. Особливо важливим елементом оптимізації радіаційної безпеки пацієнтів та персоналу є контроль якості обладнання, що використовується.

Міжнародні та національні нормативні документи в області радіаційної безпеки приділяють велику увагу радіаційному захисту при медичному опроміненні.

Променева терапія злоякісних новоутворень відрізняється від інших виглядів медичного опромінення високими значеннями поглиненої дози, що можуть викликати у пацієнтів, як стохастичні, так і детерміністичні ефекти — променеві реакції та ускладнення з боку нормальних тканин. В променевій терапії не можна просто зменшувати поглинену дозу, оскільки необхідно досягти  необхідний ефект в пухлині чи мішені. Тому основною вимогою  до радіаційного захисту пацієнтів є максимально можливе зниження дози в нормальних тканинах та органах, що оточують мішень. Другою вимогою є обов’язкове встановлення системи контрою та забезпечення якості променевої терапії. Від виконання цих вимог безпосередньо залежить якість медичних послуг.

Відповідно в променевій діагностиці необхідно забезпечувати необхідну якість зображень при максимально можливій низькій дозі, яка в той же час є достатньою для отримання надійної діагностичної інформації.

Контроль якості дистанційної променевої терапії 

Технічна допомога МАГАТЕ в підвищенні якості променевої терапії

Міжнародні публікації

Пріоритетною метою радіаційної безпеки є забезпечення захисту від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання при отриманні користі від його використання. На відміну від інших видів техногенного опромінення медичне опромінення являє собою навмисне опромінення людей, причому інколи у дуже високих дозах. Тому принципи виправданості, неперевищення та оптимізації дозових навантажень, що є базовими для радіаційної безпеки, в медичному опроміненні мають особливе значення.

Природна радіоактивність: рівні, дози, ризики

Матеріали надано Віце-Президентом ВОМФІ Павленко Т.О., ДУ ”ІГМЕ ім. Марзєєва НАМН”